Turvaelemendid

Turvaelemendid tuleks paigaldada katusele juba selle ehitamise käigus, sest nende lisamine hiljem, juba valmisehitatud katusele, kujuneb tunduvalt kallimaks. Sageli tuleb turvaelementide hilisemal paigaldamisel katuse kandekonstruktsiooni täiendada.

 

Turvaelementideks on katuseredelid, katusesillad, lumetõkked, turvasiinid ja turvapiirded.

 

Lumetõkked

 

Lumetõkked tuleks paigaldada katusele kohtadesse, kus on rennid. Sulalumi kaalub 200‒400 kg/m³, mis ilma renni kaitseta võivad vihmaveesüsteemi kahjustada ja selle alla kukutada. Lumetõkked paigaldatakse ka katuseakende kaitseks ja väljapääsude (trepikojad, garaažiuksed, välisuksed, varikatused jne) kohale.

 

Lumetõkete põhiülesanneteks on:

- kaitsta vihmaveerenne lume eest;

- kaitsta inimesi langeva lume eest.

 

Valida on valtsitud plekist ja torulumetõkete vahel.

Profiilpleki puhul kasutatakse sageli lumetõkke-plekki, mis on oluliselt odavam, kuid nõrgema kinnitusega kui lumetõkkekandur. Seda ei saa ka paigaldada klassik- ja valtsplekk-katusele. Torulumetõkked on vastupidavamad, ent arvestama peab sellega, et õhukesed jäätahvlid libisevad nende alt ludinal läbi.

 

Profiilpleki korral kinnitatakse lumetõkkekandur läbi pleki alusroovitise külge, valtspleki ning valtsprofiilide puhul valtsi külge.

 

Katuseredelid ja -sillad

 

Katusele peab olema tagatud ligipääs. Seda saab lahendada kahel moel. Üks võimalus on paigaldada katuseluuk, ent üha enam majaomanikke soovib lahendust, mille käigus katusesse luugiava ei tehtaks. Sel puhul soovitan paigaldada katuseredeli ja käiguteed.

 

See on mugav lahendus korstnapühkijale, kes pääseb katuseredelit esimese korstnani ja sealt mööda käiguteed vertikaalsuunas edasi.

Algusse